خانم مائده اکبری متخصص گریم و مدیر مجموعه خانه گریم بانوی برتر هستند. ایشان پس از سال‌ها تجربه اندوزی در کشور دبی و طی دور‌ه‌های حرفه‌ای مربی‌گری گریم در کشور سوریه و کشور فرانسه به ایران آمده‌اند و به صورت حرفه‌ای گریم و میکاپ را آموزش می‌دهند و به صورت محدود در خانه گریم بانوی برتر پذیرای عروس خانم‌ها هستند.