آناتومی چهره در گریم

آناتومی چهره در گریم

يكي از مهم ترين و اساسي ترين علوم مرتبط با گريم ، آناتومي - شناخت استخوان ها و ماهيچه هاي صورت است.

اگر در مقابل آيينه قرار بگيريد و به عضلات چهره خود دقيق شويد ،محل قرار گرفتن بسياري از ماهيچه هاي چهره خود را به راحتي احساس خواهيد كرد. براي انجام این‌کارسعي كنيد با چشمان، ابرو ها، دهان، گونه ها و ... اشاره هاي مختلفي انجام دهيد و دامنه حركت هر يك از عضلات را بسنجيد.

اكنون سعي كنيد كارايي عضلات چهره خود را با هم مقايسه كنيد .دهان خود را باز كنيد و فك پايين را تا جايي كه مي توانيد به اطراف حركت دهيد. آيا اين كار را با عضله گونهء خود هم ميتوانيد انجام دهيد؟  يا با عضله‌ پلك؟ پاسخ منفي است !!!
چهره ما عضلات مختلفي را داراست كه هر يك يا در بيشتر مواقع، هر جفت از آنها نوع و كارايي متفاوت با ديگر عضلات دارند.
ماهيچه هاي چهره، بر روي استخوان هاي ثابت و متحرك سر متصل هستند مانند ماهيچه‌هاي آرواره ها، پيشاني و ... و يا متصل به پوست هستند مثل ماهيچه‌هاي پلك .
عضلات چهره به صورت هاي گوناگون مانند مدور، مسطح و بادبزني در سطح چهره پراكنده شده اند و تمام حركات چهره را ميسر مينمايند. حالتهاي گوناگون چهره چه به صورت ارادي و چه غير ارادي تنها با ياري ماهيچه هاي چهره ميسر است.
يك گريمور خوب علاوه بر آشنايي كافي با عضلات و استخوانهاي عمده چهره بايد نسبت به نژاد و قوميت ها و مليت هاي مختلف نيز آگاهي داشته باشد، چرا كه نوع تركيب چهره ونسبت اجزاي آن به همديگر در نژادهاي گوناگون متفاوت است .