چه کارکنیم تا مژه‌هامون بهتر فر بشن؟

چه کارکنیم تا مژه‌هامون بهتر فر بشن؟

 سه چهارثانیه فردهنده فلزی مژه خود را تحت حرارت سشوار قرار بدین. گرم کردن باعث میشه که مژه‎هاتون مثل زمانی که از اتوی مو استفاده میکنید حالت بگیرند.